2019-10-01

Nagrywanie rozmów na iPhonie jest niemożliwe (wyjątek gdy system jest złamany – jailbreak)

Dodatkowo należy wskazać, że nagrywanie rozmów i wykorzystanie ich potem w procesie może naruszać. Analiza nagranych rozmów pomoże lepiej zrozumieć potrzeby klientów, dzięki czemu kontakt z twoją firmą będzie doświadczeniem, które warto będzie powtórzyć. Aplikacja ogranicza nas do nagrywania tylko rozmów telefonicznych. Nagrywanie rozmów na iPhonie jest niemożliwe (wyjątek gdy system jest złamany – jailbreak). Rozmówca powinien mieć możliwość odmowy zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Kwestię legalności samego faktu nagrywania rozmów należy rozważyć na różnych płaszczyznach: prawa karnego i prawa cywilnego. Wiele smartfonów ma już wbudowaną opcję automatycznego nagrywania rozmów i wystarczy ją aktywować lub wgrać odpowiedni moduł, który to zrobi. Istotne jest, że taka zgoda na rejestrowanie i przechowywanie danych osobowych (w tym rozmów telefonicznych) może zostać cofnięta. Nagrywanie rozmów wychodzących i przychodzących nigdy nie było tak proste! Archiwizowane pliki są zapisywane w formacie otwartym, a dostęp do przeglądania listy rozmów może być rozdzielony od możliwości ich odsłuchania. Tematyka nagrywania rozmów telefonicznych to drażliwy temat nie tylko w kontekście technicznym, ale także prawnym. Możemy też nagrywanie zatrzymać ręcznie – wystarczy w trakcie rozmowy ponownie dotknąć tej samej opcji. W drugiej kolejności takie nagrywanie rozmów może godzić w dobra osobiste osoby uczestniczącej w rozmowie. Problem będą mieli chociażby dziennikarze radiowi, którzy fragmenty rozmów telefonicznych wykorzystują w swoich audycjach. Wielokanałowe nagrywanie pozwala na zapis nawet 30 jednocześnie prowadzonych rozmów, z nagrywaniem dowolnej liczby osób. Pamiętajcie, że nagrywanie rozmowy telefonicznej w wielu państwach jest inaczej postrzegane więc trzeba dostosować się do tego, w którym aktualnie przebywamy. Po dotknięciu przycisku „Nagraj” rozpocznie się nagrywanie aktualnie prowadzonej rozmowy. Nagrywanie zostanie automatycznie zatrzymane po zakończeniu rozmowy. Nagrywanie rozmów to drażliwy temat; w wielu krajach jest to działanie nielegalne. Uwaga: Rozmów nagranych przez centrale Prima i Prima nano nie można archiwizować za pomocą programu Archiwizator. W krajach europejskich miała wejść w życie dyrektywa MiFID II dotycząca obowiązku nagrywania rozmów telefonicznych. Kiedy nagrywanie rozmowy telefonicznej jest legalne, a kiedy nie jest? Drugą wadą jest to, że nagrywanie rozmowy telefonicznej nie zawsze jest legalne według polskiego prawa. Do archiwizacji nagranych rozmów służy program Archiwizator. Miesięczny koszt nagrywania rozmów jest stały, niezależnie od liczby nagranych rozmów, ani od wielkości plików zapisanych na platformie Dzinga. Pojawi się lista dostępnych ustawień – wybieramy zakładkę „Telefon”, aby przejść do opcji związanych z prowadzeniem rozmów telefonicznych. Pamiętaj, że bez aktywnej subskrypcji Nagrywanie rozmów nie możesz nagrywać nowych połączeń, ale masz dostęp do wcześniejszych nagrań. Nagrywanie rozmów bywa przydatne, a czasem nawet i konieczne.

Zobacz także