2019-10-11

12,5-procentowy poziom naturalnego światła dziennego w miejscu doków przeładunkowych, świetliki dachowe, klapy dymowe oraz instalacje tryskaczowe typu ESFR

W przypadku źle zaprojektowanych (i wykonanych według projektu) instalacji wyjściem z sytuacji jest obniżenie żądanej temperatury na sterowniku agregatu wody lodowej. Jeśli instalacja centralnego ogrzewania w twoim domu wymaga zmian, dobrze przemyśl swoje oczekiwania. Średnia temperatura wody wylotowej z agregatu wyniesie 11,6°C. 12,5-procentowy poziom naturalnego światła dziennego w miejscu doków przeładunkowych, świetliki dachowe, klapy dymowe oraz instalacje tryskaczowe typu ESFR. Ponownie musimy dobierać klimakonwektory dla temperatury wody lodowej 10/15°C. Rozwiązanie takie, prócz niższych kosztów inwestycyjnych (mniejszy agregat, zład wody o mniejszej pojemności), poprawia stabilność pracy przy niższych obciążeniach cieplnych. Spowoduje to, co prawda, zmniejszenie wydajności chłodniczej, ale dzięki temu zabiegowi średnia temperatura wody lodowej opuszczającej agregat osiągnie oczekiwany poziom. I jeszcze spójrzmy, co się stanie, gdy pojemność zładu wody lodowej będzie mniejsza niż minimalna dopuszczalna? Przedstawiamy 4 najpopularniejsze schematy instalacji. Temperatura wody lodowej jest to parametr, względem którego dobierane są urządzenia klimatyzacyjne: agregaty wody lodowej, chłodnice w centralach klimatyzacyjnych, klimakonwektory. W naszym przypadku średnia temperatura wody wylotowej wynosi 9,7°C. Co prawda uzyskanie temperatury wody wylotowej na poziomie 10°C trwa niespełna godzinę, to stabilizuje się ona w zakresie 6,5÷7,5°C. Dla naszego przykładu średnia temperatura wody wylotowej wynosi 6,9°C. Należy więc pamiętać, by dobierać odbiorniki chłodu przy odpowiednich parametrach temperatury wody lodowej. Zakładam, że agregat jest załączony po postoju przy temperaturze wody lodowej 22°C. Producenci, podając w katalogach technicznych informację o wydajności chłodniczej przy temperaturze wody lodowej 7/12°C, wcale nie gwarantują utrzymania tej temperatury. Wymieniając stare instalacje co na nowe, mało kto decyduje się na zatrudnienie projektanta. W związku z powyższym klimakonwektory i chłodnice powietrza powinny być dobrane na temperaturę wody lodowej 11/17°C. Zbyt mały zład wody powoduje szybkie jego wychłodzenie, a następnie podgrzanie w czasie krótszym niż zwłoka ponownego załączenia sprężarek. Wydajność chłodnicza regulowana jest w funkcji temperatury wody wylotowej z agregatu. Do obciążenia cieplnego 25% agregat będzie się zachowywał jak agregat wody lodowej z jedną sprężarką on-off. Projektując instalacje wody lodowej, należy pamiętać o tym, że instalacja nie będzie pracowała tylko i wyłącznie ze swoją nominalną wydajnością chłodniczą.

Zobacz także