2020-07-15

Pozycjonowanie stron www, a kampania

Remarketing to dodatkowa funkcja dostępna dla ogłoszeniodawców - umożliwia ona śledzenie użytkowników, którzy wyświetlili strony naszej witryny internetowej, i obserwowanie ich w trakcie przeglądania. Funkcję tę wykorzystuje się przede wszystkim w odniesieniu do sieci Display, umożliwia ona wyświetlanie ogłoszeń zgodnie z tym, co wcześniej widział użytkownik.


Pozycjonowanie stron www http://mateuszkozlowski.pl/, a optymalizacja kampanii

Narzędzie to jest bardzo potężne, zapewnia ono większą rentowność inwestycji - ludzie często surfują w sieci szukając tego, co im potrzeba, ale nie są gotowi lub nie są w stanie wykonać wymaganych czynności. Przy użyciu remarkeringu możemy uzyskać do nich dostęp - niezależnie od tego, gdzie się znajdują -z określonymi komunikatami opracowanymi na podstawie ich wcześniejszego zachowania się przy przeglądaniu, zapraszając ich do zakończenia wymaganych działań przy użyciu alternatywnych lub specjalnie dostosowanych ofert nawiązując do pozycjonowania stron www.


Po zakończeniu procesu tworzenia naszej kampanii, kolejną fazą jest jej optymalizacja oznacza to doprowadzenie jej do takiego stanu, w którym nastąpi maksymalizacja celów przy minimum kosztów / wysiłku. Google udostępnia nam narzędzia umożliwiające monitorowanie wybranych słów kluczowych i proponowanych ogłoszeń oraz okresowe zablokowanie kampanii, grupy ogłoszeń, jednego ogłoszenia lub słowa kluczowego bądź wprowadzenie nowych.


A przede wszystkim zarządzanie konwersjami. Koszt jednostkowy konwersji jest bardzo ważnym parametrem umożliwiającym ustalenie przebiegu naszej kampanii i działanie zgodnie z wybraną polityką marketingową. Analiza tego kosztu stanowi podstawę do rozpoczęcia kampanii i oceny jej pierwszych wyników. Aby prawidłowo zarządzać kampaniami AdWords, warto zadbać o ich planowanie na podstawie celów, jakie chcemy osiągnąć, oraz z uwzględnieniem posiadanego budżetu. Sieć Display Google'a składa się z ponad miliona witryn internetowych, filmów wideo i aplikacji, w których można publikować swe ogłoszenia tekstowe i ilustrowane. 

Zobacz także