rozwód kościelny zdrada

2021-05-29

Wiele przesłanek do rozwodu kościelnego

 

Mogłoby się wydawać, że rozwód kościelny zdrada przesadza. Ale nie tylko. Jest wiele przesłanek, dzięki którym można ubiegać się o rozwód kościelny. Występowanie jakiejkolwiek z nich zwiększa nasze szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy. Wiele jest przeszkód, które mogą stać na drodze do zgodności małżeńskiej. Największym problemem są oczywiście choroby psychiczne oraz uzależnienie, ale także brak możliwości prokreacyjnych. Warto wtedy zgłosić się do sądu biskupiego o rozwiązanie takiego małżeństwa, ponieważ nie ma w nim przyszłości.